Hos Wodaaberne

BLANDT WODAABERNEI 1990 var jeg i Niger med antropolog Mette Bovin. Jeg skulle filme afslutningen på hendes film om

Wodaabe nomaderne: På Tchad Søens Bund. Sideløbende med filmoptagelserne tog jeg en

række fotos der illustrerer Wodaabernes dagligdag. Megen tid blev brugt på de daglige gøremål,

på socialt samvær og især på deres udseende - specielt mændene!

Et stolt, smukt og livsbekræftende folkefærd som jeg er meget beæret af at have lært at kende.