Know The Story

Know the Story

En kort doku-pointering

2 1/2 min, 2015
Vigtigheden af at kende til fortiden for at kunne forholde sig til nutiden og gøre noget godt for fremtiden!