Det daglige liv i lejren

Scholten Film / Irene G. Scholten

DET DAGLIGE LIV HOS NOMADERNE

 

 

Dagen er fyldt med vigtige gøremål når man nu bor midt ude i det ørkenagtige landskab.

Der skal hentes vand ved nærmeste vandhul eller brønd. Der skal prepareres mad. Kvæg skal passes og

stammens overhoveder skal sørge for sikkerhed og at familierne klarer sig i de barske omgivelser

Fotos: Irene G. Scholten ©